Veľkoplošná tlač

Bilboardy – papier, fólia, plachta
Banery
Fotografie
Plnofarebná tlač na autá a kamióny

veľkoplošná tlač